בניין אוטומציה. הבית אוטומציה משרדים מלונות.


Inteligentny Dom eHouse יכול לעבוד כמערכת המאפשרת אוטומציה אוטומטי, אחזקה ללא שליטה, חצי - שליטה ידנית או אוטומטית של אובייקטים שונים:
 • מבנה
 • מתקני אישי
 • בתים קלים
 • מלונות
 • דירות
 • עלייה למטוס
 • משרדים
 • בית
 • ב

בניין הבית אוטומציה

בית חכם יכול לשלוט ולנהל יחיד למשפחה בתים ובניינים, מתן שליטה אוטומטית:

אוטומציה מלונות, משרדים, מעונות ומתקנים אחרים

בית חכם יכול לנהל ולשלוט אובייקטים ציבורית: גישה כללית מוגבל כדי להבטיח בקרה אוטומטית:
 • אוורור
 • זיהוי נוכחות של
 • מיזוג אוויר
 • הגבלת הסמכויות והתפקידים
 • הרשאה
 • בקרת גישה
 • כונן רולר
 • תאורה
 • כונן שערים
 • הסקה
 • הדלת כוננים
 • בקרת העל של המחשב
 • מתקן אבטחה
 • לנעול ארובות