IoT (האינטרנט של הדברים) ו M2M (Machine 2 Machine) פִּתָרוֹןs


מערכות מבוזרות ייעודיות שעובדות על ממשקי תקשורת ופרוטוקולים: Applications:
 • מערכות נגד גניבה
 • ניהול פסולת
 • מפעל חכם (תעשייה חכמה - IIoT)
 • ניטור
 • תאורה חכמה (תאורה חכמה - רחוב ותעשייתי)
 • מדידה חכמה
 • חַקלָאוּת
 • עיר בטוחה
 • מעברי הולכי רגל בטוחים
 • עיר חכמה
מדידות ומעקב
 • לחות
 • זיהום אוויר
 • רמת תאורה
 • מיקום GPS
 • ריכוזי גז
 • תְאוּרָה
 • רטט ותאוצה
 • טֶמפֶּרָטוּרָה
 • צריכת חשמל


תיעוד @City